Usługi logistyczne w zakresie obsługi handlingowej przesyłek lotniczych.